Ngân hàng VietinBank Hải Dương mời thầu cung cấp dịch vụ bảo vệ

Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Hải Dương (VietinBank Hải Dương) thông báo mời và lựa chọn các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm tham gia chào giá gói thầu “Thuê dịch vụ bảo vệ tại chi nhánh”.

Ngân hàng VietinBank Hải Dương

Thông tin bên mời thầu:

– Chủ đầu tư: VietinBank Hải Dương.

– Địa chỉ: Số 1 đường Hồng Quang, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

– Điện thoại: 02203 852 280.

– Mã số thuế: 0100111948-014.

Thông tin Gói thầu:

– Tên Gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ tại VietinBank Hải Dương.

– Loại Gói thầu: Mua sắm hàng hóa dịch vụ.

– Nội dung Gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ ngân hàng.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ 1/3/2023 đến hết 29/2/2024.

Nguồn vốn: Vốn chi phí hoạt động của VietinBank Hải Dương.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu:

– Từ 15h00 ngày 17/2/2023 đến 15h00 ngày 24/2/2023 (trong giờ hành chính).

– Phòng Tổ chức Hành chính – VietinBank Hải Dương; địa chỉ: Số 1 đường Hồng Quang, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

– Điện thoại: 02203 853 256.

Giá bán 1 bộ hồ sơ yêu cầu: Miễn phí

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ đề xuất:

– Từ 15h00 ngày 17/2/2023 đến 15h00 ngày 24/2/2023 (trong giờ hành chính).

– Tại Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Hải Dương; địa chỉ: Số 1 đường Hồng Quang, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Thời gian và địa điểm mở hồ sơ đề xuất: Từ 15h05 đến 16h30 ngày 24/2/2023 tại Phòng Tổ chức Hành chính, VietinBank Hải Dương.

VietinBank Hải Dương sẽ có văn bản thông báo nhà thầu trúng thầu đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ theo đúng quy định.

 

Có thể coi dịch vụ bảo vệ ngân hàng (https://baovenewsun.vn/bao-ve-ngan-hang/) là một trong những loại hình dịch vụ mang đặc thù riêng, đòi hỏi sự an toàn bảo mật rất cao, gần như là tuyệt đối. Vì thế hiện nay, các công ty bảo vệ dịch vụ nói chung và tại Công ty Bảo vệ New Sun nói riêng luôn chú trọng vào khâu tuyển chọn và đào tạo chuyên sâu, mang tính chất đặc thù của ngân hàng.

Nhận tư vấn ngay