Quy định về liên doanh giữa công ty bảo vệ của Việt Nam và nước ngoài

Khi nào thì Công ty dịch vụ bảo vệ của Việt Nam được phép liên doanh với công ty dịch vụ bảo vệ nước ngoài? Công ty dịch vụ bảo vệ nước ngoài khi đầu tư góp vốn với công ty Việt Nam phải đáp ứng những điều kiện gì? – câu hỏi của chị Hường. (Hà Đông, Hà Nội).

Công ty dịch vụ bảo vệ Việt Nam chỉ được liên doanh với công ty dịch vụ bảo vệ nước ngoài trong trường hợp nào?

Trường hợp để cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam liên doanh với cơ sở kinh doanh nước ngoài được quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định 96/2016/NĐ-CP như sau:

Điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Ngoài điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định này, cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam liên doanh với cơ sở kinh doanh nước ngoài:

Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam chỉ được liên doanh với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ nước ngoài trong trường hợp cần đầu tư máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ và chỉ được thực hiện dưới hình thức cơ sở kinh doanh nước ngoài góp vốn mua máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ.

Như vậy, theo quy định trên thì công ty dịch vụ bảo vệ tại Việt Nam chỉ được liên doanh với công ty dịch vụ bảo vệ nước ngoài trong trường hợp cần đầu tư máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ.

Việc liên doanh này chỉ được thực hiện dưới hình thức công ty dịch vụ bảo vệ nước ngoài góp vốn mua máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ.

quy-dinh-lien-ket-giua-cong-ty-bao-ve-viet-nam-va-nuoc-ngoai
Ảnh minh hoạ

Công ty dịch vụ bảo vệ nước ngoài đầu tư góp vốn với công ty Việt Nam phải đáp ứng những điều kiện gì?

Điều kiện để cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh của Việt Nam được quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định 96/2016/NĐ-CP như sau:

Điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam:

a) Là doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ liên tục ít nhất 05 năm;

b) Người đại diện cho phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài là người chưa bị cơ quan pháp luật của nước ngoài nơi họ hoạt động kinh doanh xử lý về hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ từ cảnh cáo trở lên;

c) Phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài chỉ được sử dụng để mua máy móc, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ. Số vốn góp đầu tư của cơ sở kinh doanh nước ngoài ít nhất là 1.000.000 USD (một triệu đô la Mỹ). Việc định giá máy móc, thiết bị kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước về giá có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên thực hiện; chi phí định giá do cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ chi trả.

Như vậy, công ty dịch vụ bảo vệ nước ngoài đầu tư góp vốn với công ty Việt Nam phải đáp ứng những điều kiện sau:

– Là doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ liên tục ít nhất 05 năm;

– Người đại diện cho phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài là người chưa bị cơ quan pháp luật của nước ngoài nơi họ hoạt động kinh doanh xử lý về hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ từ cảnh cáo trở lên;

– Phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài chỉ được sử dụng để mua máy móc, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ.

+ Số vốn góp đầu tư của cơ sở kinh doanh nước ngoài ít nhất là 1.000.000 USD (một triệu đô la Mỹ).

+ Việc định giá máy móc, thiết bị kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước về giá có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên thực hiện; chi phí định giá do cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ chi trả.

Có thể bạn quan tâm: Công ty bảo vệ ở Hà Nội New Sun làm tốt công việc như thế nào?

Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của công ty dịch vụ bảo vệ Việt Nam có bắt buộc phải có bằng đại học không?

Điều kiện đối với người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ được quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 96/2016/NĐ-CP như sau:

Điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Ngoài điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định này, cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Là doanh nghiệp.

Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và không phải là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ mà trong 24 tháng liền kề trước đó đã bị thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (trừ quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định này).

Căn cứ trên quy định người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên.

Theo đó, người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của công ty dịch vụ bảo vệ Việt Nam không bắt buộc tốt nghiệp đại học.

Nhận tư vấn ngay