Điều chỉnh một số tiêu chí nhà thầu phản ánh trong Gói thầu dịch vụ bảo vệ tại VNPT TP.HCM

Tiếp thu phản ánh của Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh liên quan đến gói thầu dịch vụ bảo vệ của Trung tâm Kinh doanh VNPT TP.HCM, Bên mời thầu đã sửa đổi một số nội dung của hồ sơ mời thầu.

Có thể bạn quan tâm:

Gói thầu Thuê cung cấp dịch vụ bảo vệ đảm bảo công tác an toàn cơ quan, hàng hóa, tài sản và giữ xe tại các cửa hàng, mặt bằng làm việc khu vực Đông TP.HCM thuộc Trung tâm Kinh doanh VNPT TP.HCM năm 2023 – 2024 thuộc dự toán cùng tên có giá 2,871 tỷ đồng, dự kiến đóng thầu ngày 4/8/2023. Ngày 26/7/2023, Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh đã có văn bản đề nghị làm rõ một số tiêu chí của HSMT.

trung-tam-kinh-doanh-vnpt-tphcm

Theo Nhà thầu, tại Chương II Bảng dữ liệu có yêu cầu: nhà thầu có hợp đồng bảo hiểm bao gồm các vị trí mục tiêu thuộc phạm vi Gói thầu và chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp >= 10 tỷ đồng; vốn điều lệ của doanh nghiệp tối thiểu 5 tỷ đồng. “Đề nghị Bên mời thầu nêu căn cứ pháp lý, quy định của pháp luật về việc yêu cầu 2 tiêu chí nói trên. Nếu không đủ căn cứ pháp lý, quy định pháp luật, đề nghị hủy bỏ 2 tiêu chí này”, văn bản của Nhà thầu nêu rõ.

Bên cạnh đó, tại Chương III Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu yêu cầu 4 nhân sự chủ chốt (kế toán trưởng, bộ phận nhân sự, bộ phận kinh doanh, đội trưởng bảo vệ) và 25 nhân viên bảo vệ. Trong đó, vị trí đội trưởng bảo vệ, nhân viên bảo vệ yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông, được huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ, nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và có giấy chứng nhận của đơn vị có thẩm quyền.

Theo Nhà thầu, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT chỉ yêu cầu về chứng chỉ, chứng nhận đối với nhân sự chủ chốt trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có yêu cầu. Trong khi đó, tại Điểm 1 Điều 32 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, việc tuyển chọn, sử dụng nhân viên dịch vụ bảo vệ đáp ứng tiêu chuẩn có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. HSMT đã yêu cầu các tiêu chí mà pháp luật chuyên ngành không yêu cầu, gây hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.

Ngày 27/7/2023, Trung tâm Kinh doanh VNPT TP.HCM có văn bản về việc sửa đổi nội dung HSMT gói thầu nói trên. Theo đó, bỏ tiêu chí “vốn điều lệ doanh nghiệp tối thiểu 5 tỷ đồng”, bỏ yêu cầu về 3 vị trí nhân sự chủ chốt (kế toán trưởng, bộ phận nhân sự, bộ phận kinh doanh). Riêng với nhân sự bảo vệ, cụ thể là đội trưởng bảo vệ và nhân viên bảo vệ, Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng như HSMT.

Với yêu cầu nhà thầu phải có hợp đồng bảo hiểm bao gồm các vị trí mục tiêu thuộc phạm vi Gói thầu và chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp >= 10 tỷ đồng, Bên mời thầu điều chỉnh như sau: “Nhà thầu thực hiện cam kết cung cấp hợp đồng bảo hiểm bao gồm các vị trí mục tiêu thuộc phạm vi Gói thầu và chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trị giá >= 10 tỷ đồng trong giai đoạn thương thảo hợp đồng. Trong trường hợp nhà thầu không đáp ứng thì Bên mời thầu coi như thương thảo hợp đồng không thành công”. Lý do đưa ra yêu cầu này, theo Bên mời thầu, vì đây là gói thầu cung cấp dịch vụ bảo vệ có nhiều mục tiêu cùng lúc, đa số là cửa hàng cung cấp dịch vụ viễn thông và đài trạm viễn thông có tài sản giá trị cao. Bên mời thầu nhận thấy nhà thầu cần thiết phải có hợp đồng bảo hiểm có giá trị nhằm bảo đảm việc bồi thường nếu nhà thầu gây ra các thiệt hại về người và tài sản trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Đại diện Tổ chuyên gia thuộc Bên mời thầu cho biết: “Một số nội dung Bên mời thầu giữ nguyên do tính chất của Gói thầu khá đặc biệt, cần giữ các tiêu chí này để nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm yêu cầu an toàn của tài sản, là điểm chạm đầu tiên trong giao tiếp với khách hàng. Gói thầu có phạm vi thực hiện tại 25 vị trí, có 44 mục tiêu cần bảo vệ với giá trị rất lớn. Do đó, Bên mời thầu bắt buộc nhà thầu cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, có sự bảo đảm tài sản từ đơn vị bảo hiểm nếu rủi ro đến từ nhà thầu”.

Một số chuyên gia về lĩnh vực bảo hiểm cho biết, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo vệ đều phải mua hợp đồng bảo hiểm cho nhân sự để thực hiện bảo vệ các mục tiêu, vị trí, tùy theo năng lực, phạm vi công việc. Do đó, việc HSMT đưa ra yêu cầu này là phù hợp. Bên cạnh đó, Bên mời thầu đã điều chỉnh để nhà thầu có thể cung cấp hợp đồng bảo hiểm trong giai đoạn thương thảo hợp đồng là tạo thuận lợi cho nhà thầu.

Nhận tư vấn ngay