Công ty dịch vụ bảo vệ có phải xin giấy phép cho thuê lại lao động?

Công việc bảo vệ thuộc danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động. Trường hợp các doanh nghiệp hoạt động ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ có đầy đủ dấu hiệu của hoạt động cho thuê lại lao động thì phải đề nghị cấp phép và hoạt động theo quy định của Nghị định số 29/2019/NĐ-CP.

Thời gian qua, khi các cơ quan quản lý Nhà nước về lao động kiểm tra hành chính, yêu cầu một công ty bảo vệ tại Hà Nội xuất trình Giấy phép cho thuê lại lao động. Rất nhiều công ty bảo vệ ở Hà Nội chưa biết mình có thuộc trường hợp phải đăng ký xin giấy phép cho thuê lại lao động hay không, nên chưa thực hiện và không thể xuất trình được.

Về quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ, Bảo vệ New Sun nhận thấy pháp luật đang tồn tại các quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP. Trong đó, Điều 7 quy định điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chung cho các ngành, nghề; Điều 11 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

giay-phep-cho-thue-lai-lao-dong

Cũng theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP thì chỉ cần đủ hai điều kiện trên, doanh nghiệp được phép đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch, vụ bảo vệ.

Tuy nhiên, hiện nay, các cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ, cơ quan quản lý Nhà nước về lao động, khi kiểm tra hành chính, đã viện dẫn quy định tại Nghị định 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 quy định chi tiết thi hành Khoản 3, Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, yêu cầu các doanh nghiệp đang kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải xuất trình giấy phép cho thuê lại lao động.

Để hiểu và tư vấn phù hợp với quy định pháp luật đối với điều kiện pháp lý để hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ, qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Bảo vệ New Sun hỏi, ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ đang thực hiện việc kinh doanh theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP có bắt buộc phải xin Giấy phép cho thuê lại lao động theo Nghị định 29/2019/NĐ-CP hay không?

Về vấn đề này, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 53 của Bộ luật Lao động thì cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chỉ được thực hiện đối với một số công việc nhất định.

Ngày 20/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2019/NĐ-CP quy định việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động. Theo đó, công việc bảo vệ thuộc danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Căn cứ quy định nêu trên và đối chiếu với nội dung thắc mắc mọi người gửi về Bảo vệ New Sun thì trường hợp các doanh nghiệp hoạt động ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ có đầy đủ dấu hiệu của hoạt động cho thuê lại lao động thì doanh nghiệp phải đề nghị cấp phép và hoạt động theo quy định của Nghị định số 29/2019/NĐ-CP nêu trên.

Nhận tư vấn ngay